Dugnad

Dugnad - Gapskratten revyfestival

Alt arbeid under festivalen blir gjort på dugnad. Fastboende, innflytta, utflytta og tilreisende tresfjordinger legger ned en fantastisk dugnadsinnsats, med god hjelp fra folk fra bygdene omkring.

Ukene før festivalen er det mye som skal gjøres. Storsalen på skolen skal rigges med scene og amfi, stoler skal hentes, lyd og lysanlegg skal rigges. Ved idrettsplassen skal serveringsteltet settes opp og fylles med bord og benker, scene, disker, tappeutstyr for skummende veske og diverse annet.

Dugnad - Gapskratten revyfestival

Under festivalen må vi ha mye hjelp. Torsdag er den mest hektiske dagen. Då må vi gjøre alt som vi har glemt eller har utsatt eller ikke har hatt tid til tidligere. Under festivaldagene må vi ha mange vakter, ikke bare til førestillinger og serveringstelt, men også til diverse arbeid resten av døgnet.

Etter finaleforestillinga på lørdag starter nedriggingen for fullt. Stoler skal stables, kulisser skal ned, lyd og lysanlegg skal nedrigges, scene og amfi skal rives og det skal ryddes.