Kurs

Opplegget for kurs er ennå ikke avklart. Vi har hatt varierende interesse for kursene under de siste festivalene. Vi tar gjerne imot ønsker og tips fra revygrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olla Rypdal hold kurs for de yngste under festivalen i 2016.