2012

Årets Gapskratt

Pål ThyholtPål Thyholt - Lånkerevyen

Han får prisen for sceneprestasjoner av høy kvalitet for sine bidrag under forestillinger i salen og i Gapskratteltet.

Prisvinneren har et langvarig engasjement innenfor revyarbeid, og han har bidratt til at andres talenter blir synlige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Vise

Eileen Grøvdal - RaumarevyenUne Cecilie Oksvold
Tidlig Morran - Ørlandet Teaterlag

Fra juryens notater:
Denne prisen går til et innslag med stor tilstedeværelse, framført av en aktør med skuespillerferdigheter på et høyt nivå.

Gjennom sin rolletolkning formidles historien troverdig. Sangen engasjerer fordi hun har noe å fortelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Beste Sketsj

LånkerevyenLånkerevyen
Lånkerevyen goes to Hollywood

Fra juryens notater:
Beste sketsj går til et teaterlag som nok en gang bekrefter sin posisjon som gode historiefortellere med å være konkrete på situasjon og karakterer.

Nummeret bærer preg av grundig arbeid som spesielt viser seg i samspill, timing og presisjon. Nummeret er en fryd å se på, og som publikum overraskes vi av uventede vendinger. Herlig!

 

 


Beste Monolog

Anita NyhagenHumorutvalget med Anita Nyhagen
Krig og fred og sånn

Fra juryens notater:
Prisen går til en utøver som har stor sceneautoritet, god timing og tilstedeværelese.

Utøveren holder på publikums oppmerksomhet gjennom god bruk av bilder og gode poeng. Aktøren gir oss en komplett revyopplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isjleskratten

Midt i Trynet - Silje Nordvik - Vestnes TeaterlagUne Cecilie Oksvold

Prisen går til en ung person som har vist sitt talent i form av spilleglede, god evne til tekstskaping og musikalitet.

Vi ser også at hun har evne til å utvikle rolla med en positiv bruk av regi. Vi venter oss mye av denne ungdommen på revyscenen fremover.

Direkte kvalifisert til ungdomsforestillingen på Norsk Revyfestival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litj-Lånkerevyen

Rita Kjersheim - Norsk REvyfaglig Senters TalentprisI skuddet

Norsk Revyfaglig Senter ønsker å kvalifisere et nummer fylt med spilleglede og god
publikumskontakt.

Nummeret har flere overraskelsesmomenter og underholder hele veien. Skuespillerene fremstår trygge og scenevante, noe som gjør at det blir en fryd å se på.

 

 

 

 

 

Direkte kvalifisering til Norsk Revyfestival på Høylandet 2013

Olav Torjuul - Eira UngdomslagHeidi Nakken
Boløst - Vestnes Teaterlag

Norsk Revyfaglig Senter ønsker å kvalifisere et nummer med et dagsaktuelt tema som på en artig måte kommenterer samtida både lokalt og i et større perspektiv.

Nummeret framføres med godt driv og god publikumskontakt. Gode poeng underveis.

 

 

 

 

 

 

 


Publikumsprisen

Fiber - Tresfjord Ungdomslag

For første gang i Gapskrattens historie ble publikums tilrop og begeistring målt. Fiber var først fremført på scena under Tresfjordrevyen 2012. Disse fikk det høyeste utslaget på klappometeret.